Váš obchodník

+421 901 733 303

obchod@wificentrum.com

Kategórie Výrobcovia

Reklamačné podmienky:

 • Ustanovenia reklamačných podmienok, okrem nižšie uvedeného, sú aj súčasťou obchodných podmienok.
 • Tovar nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji) ani softvérovo (nahratie neoriginálneho, neúplného FW, nahratie FW pre iný typ zariadenia a podobne, poškodenie pamäte na SW úrovni) poškodený, inak strácate nárok na záruku.
 • K tovaru priložte kópiu faktúry pripadne dodacieho listu.
 • K tovaru priložte vytlačený reklamačný protokol, ktorý Vám automaticky vygeneruje náš systém(po prihlásení). Vo formulári uvedte podrobný popis závady a podrobný popis podmienok kedy sa závada prejavuje. Bez presného popisu závady nieje možné reklamáciu vybaviť a tovar bude vrátený naspať na náklady odosielateľa. Testovaná je vždy iba uvedená závada podľa Vami uvedeného popisu!
 • Za neoprávnenú reklamáciu (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel, porušenie bezpečnostnej nálepky, alebo elektricky poškodené napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, zasahovanie do obvodov zaridenia, SW poškodenie zariadenia napr. nahratie neoriginálneho FW, alebo FW určeného pre iné zaridenie, reklamovanie produktu po uplynutí záručnej doby) Vám bude účtovaný administratívny poplatok 6.5 EUR (za každé neoprávnene reklamované zariadenie).
 • O stave riešenia Vašej RMA ako aj informácie o ukončení RMA procestu ste vždy priebežne informovaný na www.wificentrum.sk (informácie o vybavených reklamáciách nájdete v archíve po dobu 2 rokov od ukončenia posledného prípadu daného zariadenia.)
 • Reklamovaný tovar pošlite prepravnou službou (náklady na prepravu hradí odosielateľ) na adresu:

  RadioCOM, spol. s r.o. - servisné stredisko
  Jasenov 89
  06601 Humenné

 • Reklamovaný tovar ste povinný si prevziať (alebo dohodnúť si sposob jeho doručenia) v lehote do 5 dní od ukončenia reklamácie uvedenej na www.wificentrum.sk, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať. V opačnom prípade Vám bude účtované skladné v cene 1/10 z ceny zariadenia mesačne.

 

HOT produkty

www.rfelements.com

Support

Reklamácie
Podpora Mikrotik
Podpora UBNT (Ubiquiti networks)
Podpora WipAir II
Podpora Airlive / Ovislink.

Stránky produktov

www.rfelements.com
www.pasivepoe.com
www.stationbox.info
www.nanobracket.info

O spoločnosti

RadioCOM spol. s r.o.
Obchodné podmienky
reklamačné podmienky
Doprava
Kontakt

wificentrum.com - web-ový portál špecializovaného veľkoobchodu s produkatmi pre budovanie bezdrôtových sietí.

UPOZORNENIE: Technické špecifikácie produktov majú iba informatívny charakter a sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia. Závazné informácie hľadajte na oficiálnej stránke výrobcu daného produktu. Obsah aktuálneho balenia sa môže líšiť od uvedeného. Obrázky majú iba informatívny charakter. © 2009 RadioCOM spol. s r.o. / wificentrum.com spol. s r.o.

Technické riešenie © 2016 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz